ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่: 86, ห้อง D211, ซอยรามคำแหง 110
ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
อีเมล: info@stabri-thailand.org
มือถือ: 092-864-4544

Mr.Kalan Intawong
(Managing Owner)
TH. +66 617790362
USA. +12 063496627
Email: kalan@stabri-thailand.org

Mr.Kane Bunyaketu
(Chief Project Executive Advisor)
Mobile:+66 928644544
Email: kane@stabri-thailand.org

Dr.Phojanakorn Vanavit
(Managing Chief)
Mobile:+66 915199549
Email: phojanakorn@stabri-thailand.org

Mr.Thongchai Thakasem
(Chief Liaison Project Officer)
Mobile:+66 879302506
Email: thongchai@stabri-thailand.org

Ms.Thapanee Pringthongfoo
(Financial Advisor)
Mobile:+66 98959829
Email: thapanee@stabri-thailand.org